Søndagens salmer

Søndag 29. september skal følgende salmer synges.

1. salme: 354 – Lov og pris og evig ære

2. salme: 731 – Nu står der skum fra bælgetop

3. salme: 482 – O Herre god og frelser from

Prædiken

4. salme: 41 – Lille Guds barn, hvad skader dig?

5. salme – nadversalme: 267 – Vær priset, Jesus Krist, Guds lam!

6. salme: 39 – Synes det i kors og pine