Søndagens salmer

Søndag 19. januar, 2. s. e. Hellig3Konger ved Mads Jacob Iversen
Vi skal synge følgende salmer:

Salme nr. 735 – Nu sol i øst oprinder mild
Link: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/735/396

Salme nr. 320 – Midt iblandt os er Guds rige
Link:  https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/320/305

Salme nr. 308 – Helligånd, vor sorg du slukke
Link: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/308/194

Prædiken

Salme nr. 441 – Alle mine kilder skal være hos dig
Link: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/441/10

Nadversalme nr. 143 – Med den Enbårnes herlighed
Link:  https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/143/437

Salme nr. 7 – Herre Gud! Dit dyre navn og ære
Link: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/7/199