Menighedsråd

Menighedsråd for perioden 2.12.2018 - 28.11.2020
Formand:
Mette Schousboe
Æblebakken 10, 3540 Lynge
Tlf.: 41 89 74 09
E-mail: mes@kp.dk

Sikker mail kan sendes til menighedsrådet, brug linket: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7425

Næstformand og kontaktperson
Ole Reimer Glynstrup
Lynge
Tlf.: 22 15 70 17
E-mail: glynstrup@mail.dk

Kasserer:
Rita Offersen
Moselundsvej, 3540 Lynge
Tlf.:
E-mail: roffersen@yahoo.dk

Erik Dam
Strandlund 138 st., 2920 Charlottenlund
Tlf.:4038 7777
E-mail: dam@dam.dk

Ole Petersen
Ringbjerget 17, 3540 Lynge
Tlf.: 2086 7357
E-mail: olepetersmusik@gmail.com

Bo Baasch Vannaskoski
Baunedalen 19, 3540 Lynge
Tlf: 2365 3896
Mail: Bo@bava.dk

Bo David Jepsen
Vildroseparken 4, 3540 Lynge
tlf.: 2949 9914
Mail: bojepsen@yahoo.com

Daglig leder:
Martin Corfix

Sognepræst:
Martin Corfix
Marie Høgh på barselsorlov
Mads Jacob Iversen
Data: Se under "præster"

Kirkeværge i Lynge: 
Ole Petersen
Ringbjerget 17, 3540 Lynge
Tlf.: 2086 7357
E-mail: olepetersmusik@gmail.com

Kirkeværge i Uggeløse: (Ej medlem af menighedsrådet)
Jan Bjerregaard
Æblebakken 4, 3540 Lynge
Telefon: 266 3249
E-mail: jan-bjerregaard@mail.dk

Bygningskyndig:
Aage Rønde Christensen