Personale

Kordegn Susanne Askirk
Tlf.: 4818 8556
Træffes mandag-fredag 9.00-13.00
E-mail: suas@km.dk

Organist Jakob Strandby
Mandag er fast fridag.

Graver Nancie Silke Goldbæk Jensen Søgaard
Tlf.: 4030 2918
E-mail: graver@lyug.dk

Gravermedhjælper med kirketjeneste Casper Blomqvist 
Tlf.: 4030 1456
Mail: gravermed.kirke@lyug.dk

Kirkesanger 
Aya Krogh Jørgensen 

Kirkeværge ved Lynge Kirke
Ole Petersen, se under "Menighedsrådet"

Kirkeværge ved Uggeløse Kirke
Jan Bjerregaard, se under "Menighedsrådet"