Menighedsråd

Menighedsrådsmedlemmer

Menighedsråd for perioden 2.12.2018 - 28.11.2020
Formand:
Mette Schousboe
Æblebakken 10, 3540 Lynge
Tlf.: 41 89 74 09
E-mail: mes@kp.dk

Næstformand og kontaktperson
Ole Reimer Glynstrup
Lynge
Tlf.: 22 15 70 17
E-mail: glynstrup@mail.dk

Kasserer:
Rita Offersen
Moselundsvej, 3540 Lynge
Tlf.:
E-mail: roffersen@yahoo.dk

Erik Dam
Strandvejen 449 1 th, 2930 Klampenborg
Tlf.:
E-mail: dam@dam.dk

Ole Petersen
Ringbjerget 17, 3540 Lynge
Tlf.: 2086 7357

Bo Baasch Vannaskoski
Baunedalen 19, 3540 Lynge
Tlf: 2365 3896
Mail: Bo@bava.dk

Bo David Jepsen
Vildroseparken 4, 3540 Lynge
tlf.: 2949 9914
Mail: bojepsen@yahoo.com

Sognepræst:
Martin Corfix, daglig leder
Marie Høgh
Data: Se under "præster"

Kirkeværge i Lynge: 
Ole Petersen
Ringbjerget 17, 3540 Lynge
Tlf.: 2086 7357

Kirkeværge i Uggeløse: (Ej medlem af menighedsrådet)
Jan Bjerregaard
Æblebakken 4, 3540 Lynge
E-mail: jan-bjerregaard@mail.dk

Bygningskyndig:
Aage Rønde Christensen

Menighedsrådsmøder

2019-2020 Menighedsrådsmøder i Lynge Præstegårdslænge:

tirsdag 17. december

Torsdag 30. januar

Tirsdag 10. marts

Torsdag 30. april

Tirsdag 12. maj - menighedsmøde med orientering om kommende menighedsrådsvalg

Torsdag 11. juni

Onsdag 26. august

Tirsdag 15. september, Valgforsamling til kommende menighedsråds periode

Torsdag 8. oktober

Torsdag 12. november

Tirsdag 17. november, eventuelt menighedsrådsvalg

Alle møder er offentlige og begynder kl. 19.00