Du er her: 

Grandækning på kirkegårdene

 På kirkegårdene i Lynge og Uggeløse har man taget en ny metode i brug, når gravene skal dækkes med gran: Der lægges ikke gran ud så tæt som før, til gengæld lægges granen ud i 'guirlander'.

Den nye fremgangsmåde skal forhindre nedslidning af medarbejdere, der ikke længere behøver at ligge på knæ og klippe og arrangere gran, for nu arrangeres granstykkerne på et bord i en lille sliske, hvorfra granen kan tippes forsigtigt ned på jorden.

"Mange har rost os for en anderledes og mere kreativ måde at dække på, mens andre hellere så den gammeldags grandækning, der har mange år på bagen," siger næstformand og personaleansvarlig i Lynge-Uggeløse Menighedsråd, Ole Reimer. Han fortsætter:

"Men den nye form er kommet for at blive. For vi skal passe på vores ansatte. Arbejdstilsynet vurderer, at hvis der arbejdes knæliggende på den kolde jord i mere end to timer sammenlagt i løbet af en arbejdsdag, kan det være sundhedsskadeligt. Belastningerne kan medføre nedslidningsskader især på knæ, og arbejdsstillingen er også problematisk for ryggen."

"Vi har i år 213 gravsteder, vi grandækker. Det er en arbejdskrævende udfordring, og for at vi kan blive færdige inden for den frist, vi har sat (15. december, red.), har vi ansat to ekstra medarbejdere i december."

Del dette: