Dødsfald

Når en pårørende dør, skal du som efterladt hurtigst muligt anmelde dødsfaldet. Dette gøres via www.borger.dk  Du kan give fuldmagt til en anden person, som så kan gøre det for dig.

Samtidig skal du tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om der skal medvirke en præst ved begravelsen.

Hvis afdøde før sin død har udtrykt ønsker om enten at blive begravet eller brændt, og om hvorvidt en præst skal medvirke, skal dine oplysninger stemme overens med afdødes ønsker.

Var afdøde medlem af folkekirken, medvirker der normalt en præst ved begravelsen / bisættelsen.