Konfirmation

Tilmelding til konfirmation foråret 2021
For at blive konfirmeret skal man deltage i konfirmationsforberedelse.

Vi bruger forberedelsestiden til at få større kendskab til, hvad kristendom, tro og kirke er. Vi ser også på vore gamle sognekirker, og de historier de kan fortælle.

Man skal være døbt for at kunne blive konfirmeret. Er du ikke døbt, kan du sagtens deltage i konfirmationsforberedelsen alligevel. I fællesskab finder vi så en søndag, hvor vi holder dåb. Det bliver aftalt undervejs i forløbet.

Hvis din søn / datter går på en anden skole, men ønsker at blive konfirmeret hos os, kontakt da en af vore præster. Se oplysninger under "kontakt"

Du kan tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

 

Husk at skrive hvilken klasse og skole dit barn går i, da undervisningen og konfirmationen følges ad, klassevis.

Tilmeldingen til konfirmation skal ske via linket: konfirmationstilmelding

Husk at skrive hvilken klasse jeres søn/datter går i. Skriv i bemærkningsfeltet.
 

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. august, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på telefon 4818 8556 eller på mail: lynge.sognhilleroed@km.dk.

 

Konfirmationsdatoerne i Lyngge-Uggeløse Sogne er følgende i 2021:

Lørdag den 17. april i Uggeløse Kirke: C-klassen v. Martin Corfix

Lørdag den 24. april i Uggeløse Kirke: C-klassen v. Martin Corfix

St. Bededag fredag den 30. april i Uggeløse Kirke: B-klassen v. Martin Corfix

Lørdag den 1. maj i Uggeløse Kirke: B-klassen v. v. Martin Corfix

Lørdag den 8. maj i Uggeløse Kirke: A-klassen v. vikar præst

Kristi Himmelfarts dag, torsdag den 13. maj i Uggeløse Kirke: A-klassen v. vikar præst

Lørdag den 15. maj i Uggeløse Kirke: Maglebjergskolen v. vikar præst

Lynge Kirke er under renovering fra januar 2020 til juli 2021. Derfor vil alle konfirmationerne forår 2021 foregå i Uggeløse Kirke

I Uggeløse Kirke er der plads til ca. 125 uden Coronapåbud! (Vi ved endnu ikke om, der er påbud til næste forår).  Hvis konfirmandholdet er for stort deles det op, så der bliver to konfirmationer kl. 10.00 og 11.30, men ellers er reglen, at der kun er én konfirmation kl. 10.30.

Konfirmandtilmelding foregår via hjemmesiden www.lyug.dk Når alle konfirmandtilmeldingerne er tilgået kordegnen via hjemmesiden, kan vi danne os et billede af, hvor mange konfirmander der er, og derefter vil der gå besked ud til alle ang. tidspunkt. Øvrige konfirmander fra Lynge-Uggeløse Sogne, der går på andre skoler og dér følger konfirmandforberedelsen, tilmeldes også via hjemmesiden.

Kommende konfirmander fra Lynge Skole begynder konfirmandundervisningen først i september.

Elever fra Maglebjergskolen begynder onsdag 30. september.

 

Mvh

Sognepræst

Martin Corfix

 

Konfirmationsdatoerne for 2022


Lørdag den 23. april i Lynge Kirke: C-klassen 
Lørdag den 30. april i Uggeløse Kirke: C-klassen 
Lørdag den 7. maj i Lynge Kirke: B-klassen
St. Bededag fredag den 13. maj i Uggeløse Kirke: B-klassen
Lørdag den 14. maj i Lynge Kirke: A-klassen
Lørdag den 21. maj i Uggeløse Kirke: A-klassen