Vielse

I kan blive gift i Lynge eller Uggeløse Kirke, hvis mindst en af jer er medlem af folkekirken.

Desuden skal man have bopæl her i sognene eller have en anden form for tilknytning.

Kontakt en af sognepræsterne eller kirkekontoret for at aftale nærmere. Se oplysninger under "Kontakt".