Christmas er ikke bare en vinterfest

Christmas eller Winterfeast

--------------------------------------------------------------------------------

  Julenat i Betlehem (latinsk tidebog fra 1400-tallet.

  Birmingham afskaffer julen" Sådan stod der at læse i en avisnotits for nogen tid siden.

Og det var ikke den første april... Nej, det skete skam i fuld alvor. Storbritanniens andenstørste by, Birmingham, vil i år fejre "Vinterfest". Byrådet har fundet på at omdøbe højtiden - til stor forargelse blandt debattører, kirkegængere og præster. Begrundelsen er, som man siger: "at undgå at fornærme personer eller religiøse retninger"

Kristmesse - messe for Kristus

Det er ordet "Christmas", som har affødt byrådets beslutning. Kristmesse, - messe for Kristus. Herhjemme bruger vi betegnelsen ”jul” for samme højtid, og det ville ikke volde et byråd i Birmingham de samme problemer, idet ordet kendes fra oldengelsk og vel nærmest kan oversættes med det at "være munter". Siden hen tog vikingerne ordet til sig, når de fejrede solhvervs- og lysfest.

Altså et ord, der ikke har kristen rod, men derimod betegner en fest fra hedensk tid, hvis ord blev overtaget af de kristne.

"Cool Yool"

Da jeg for nogle år siden var i London ved juletid, var byens slogan "Cool Yool" - oversættelse synes unødvendig! - og det kan nu være, at den gode kristne hilsen "Merry Christmas" også må vige pladsen i Birmingham til fordel for et "Cool Yool". Hvem ved?

Som en kuriositet kan nævnes, at de tyske nazister i 30'erne lugede ud i de kristne termer og indførte det hedenske ord ”jul” i stedet for "Weinachten" (helligaften) som et forsøg på at blive "mere" (old)nordisk.

Nisser, julebukke og julemanden

For mig at se mister julen sin mening, hvis vi som bygherrerne i Birmingham afskaffer det, der skal til, for at vi i det hele taget kan kalde det Jul; nemlig budskabet om barnet i krybben.

Så kan man fremføre - jamen indeholder vores jul ikke så mange hedenske elementer, at det snart kan være ligegyldigt, om vi kalder det vinterfest eller jul. I forvejen består vores form for jul jo af nisser, julebukke og julemanden - foresten var han jo en from kristen mand ved navn Nikolaus af Myra, men er altså med tiden blevet den kommercialiserede gaveudbringer Santa Claus.

En julefest uden budskab Indrømmet, - heller ikke jeg vil undvære glitteret, de gamle nisser af gips, som er gået i arv i familien, hjerter, lys, grantræ, engle, der daler ned i skjul, krybbespillet fra Bethlehem, der også i år skal støve s af og placeres på en central plads - og så gaverne. Også hjemme hos os blander vi de hedenske ting sammen med vores kristne jul.

Problemet er så bare, at det som i Birmingham nemt kan blive en julefest uden budskab. - En fest, hvor snedækkede nisselandsbyer i udstillingsvinduerne, - Julemanden med sit "hoo hoo hoo", en fest, hvor overforbruget har fået overtaget, og hvor vi helt glemmer juleevangeliet; at det er Jesu fødselsdag - Guds søn, der lod sig føde for at vise os og fortælle os hvad sand kærlighed er, det håb. der kom os mennesker for snart 2000 år siden. At det er dette lys, vi er kommet sammen for at fejre i decembermørket. Men vi kan betænke hinanden med gaver

Meningen med julen ER Kristus og ingen anden. Og derfor er der også grund til at være glade og give gaver. Jesusbarnet kan vi ikke give gaver - han sidder jo nu ved Faderens højre hånd, men vi kan betænke hinanden med gaver - først og fremmest børnene - og samtidig huske at fortælle dem, hvorfor det er, at vi viser vores glæde ved at give gaver: "Frygt ikke, thi se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi jer er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren! Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe.

Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde: Ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag!"

Glædelig jul - glædelig Kristmesse!

Lad derfor juleglæden overskygge alt! Hvad end byrødderne formaster sig til i Birmingham, så håber jeg, at bysbørnene vil trodse dem og lade det glade budskab klinge i form af et "Merry Christmas!". Vi vil i al fald her i sognene hjælpe dem med et glædelig jul! - og glædelig Kristmesse!