Sognepræst Martin Corfix:"Folk søger svar på de store og svære spørgsmål i livet", artikel fra Allerød Nyt

Sognepræst Martin Corfix: "Folk søger svar på de store og svære spørgsmål i livet"

Sogne- og orlogspræst i Lynge og Uggeløse Sogne, Martin Corfix, oplever også en stigning i mennesker, der søger præsten.

Anne Mette Ahlgreen – bragt i Allerød Nyt 2019

 Sogne- og orlogspræst i Lynge og Uggeløse Sogne, Martin Corfix, oplever også en stigning i mennesker, der søger præsten. 

”Jeg har altid haft mennesker, der er kommet for at tale med mig, men der har været en stigning over de sidste 8-9 år”, ”det er igen blevet legitimt at tale med en præst om det eksistentielle, de store spørgsmål i livet”, vurderer Martin Corfix, der er sognepræst i Lynge og Uggeløse Sogne.

Han fortæller, at det er alle slags mennesker, der opsøger ham for at få sjælesorg. Lige fra tidligere konfirmander med kærestesorger til mennesker midt i livet med eksistentielle problemer.

Hvad er det så præster kan: ”Det er, at man kan komme til en præst, hvor det er helt legitimt, at den, der kommer, kan være ramt af sorg, uden af den grund at skulle blive gennemanalyseret”. Og så har vi præster også hele vores teologiske ballast, det har terapeuten ikke, og den bruger vi, vi bringer så at sige kristendommen i spil og kan tale relevant om synd og nåde, kærlighed og tilgivelse ved f.eks. utroskab og jalousi, og der man jo altid en tredje part med i samtalen - Gud - og han kan tilgive, det har terapeuten ikke.  

Men også evighedshåbet er med: mennesker i personlig krise som f.eks. har oplevet tab og pludselig død. De har også brug for at høre, at deres kære nu er hos Gud indtil opstandelsen, og at der ikke er sygdom og smerter mere, kun Guds kærlighed.  Det er en stor lettelse, Ja, det er det eneste, der hjælper de mennesker, og som præster siger vi det med myndighed, fordi vi tror på det, og det er balsam for det sørgende menneske”, siger Martin Corfix. 

”Når jeg har samtaler med mennesker, der har livsproblemer, så er præsten jo ikke som terapeuten, der ikke involverer sit eget liv i samtalen, men det kan vi præster, for vi lever det samme liv som den, der sidder foran os. Vi kan altså både lytte men også byde ind med vore egne livserfaringer med den, der sidder over for os. Det menneske deler man jo som sognepræst kår og hverdag med, - vi kender jo også hinanden fra vore børns børnehave eller skolen eller sportsklubben, og det giver en tillid – også når samtalen er svær”. ”Og akkurat som hjemme i ens sogn, der deler præsten kår og hverdag med marinesoldaterne, når jeg som orlogspræst er på en skarp mission 3-4 måneder ad gangen på havet, så må jeg mange gange sige til dem, f.eks. da vi fjernede de kemiske våben ud fra Syrien, og få sømil inde var der en blodig borgerkrig i gang: Kristendommen taler netop ind i en verden, som den nu engang er på godt og ondt. Kristendommen taler ikke ind i verden, som den burde være, for hvornår har verden levet op til det ideal? Aldrig!” Soldaterne har en tillid til præsten og vil gerne tale om deres hverdag, hvor liv og død mange gange tager deres daglige livtag, hvad enten det er i Afghanistan eller ud for Afrikas Horn. 

Mange mennesker spørger tit om meningen med livet og, jeg siger som regel, at vi skal hellere tale om meningen i livet. For vores engagement eller mangel på samme betyder alt. Meningen er at være i livet, ikke kun eksistere men leve det liv, som man for intet har fået skænket. Vi får i den gennemdigitaliserede verden sværere og sværere ved at være nærværende – særligt i familielivet med ægtefælle og børn og i sociale relationer - og derfor er der også en stigning i, at folk søger til præsten, og det giver god mening, for vi har jo evighedsperspektivet med i alt, hvad vi taler om” siger Martin Corfix.