Pastoratets Segl

Lynge-Uggeløse Pastorats Segl

--------------------------------------------------------------------------------

af Martin Corfix

På Lynge Kirkes altertavle befinder sig et smukt Kristusmonogram med de græske bogstaver X (Chi) og P (Rho), der danner forbogstaverne til "XPISTOS" - "Kristus".

Første gang man så dette monogram, var i Slaget ved den Milviske Bro den 28. oktober i året 312. Kejser Konstantin den Store førte ved denne lejlighed Kristusmonogrammet i sit banner. En Kristus-åbenbaring natten før havde sagt ham, at bar han Kristussymbolet, ville hans tropper sejre. (Vor egen fortælling om Dannebrog, der faldt ned fra himlen 1219 med ordene "bær denne fane og I vil vinde" har altså en forløber i historien...) Sejren betød på længere sigt, at Vesterland med Italien og hovedstaden Rom blev officielt kristent land, og kristendomen kunne begynde sin lange vandring mod Nord.

Kristusmonogrammet har siden 1960erne været Lynge-Uggeløse Pastorats segl.