Verden vil bedrages - om Da Vinci Mysteriets medieflopperi

Verden vil bedrages…. Da Vinci Mysteriet og ”Judasevangeliet” nok en gang!

af Sognepræst Martin Corfix (Juli 2006)

 

Lige op til påske var der en i kassekøen i Super Brugsen der sagde, ”nu må I da se at få revideret Det Nye Testamente!”. Han havde set forsiderne af et stort dansk dagblad om fundet af det af National Geographic kaldet ”Judasevangelium”. Det var bestemt ikke nogen tilfældighed, det var i påskeugen, nyheden blev lanceret. Samme aften svælgede denne store tv kanal da også i fundet. National Geographic har jo også betalt hele gildet m.h.t. restaureringen af papyrusfragmentet. Selv så jeg denne stations stærkt farvede udsendelse, der rent teologisk var noget makværk. Flere aviser bragte i de følgende uger indlæg fra folk, der nu ”krævede”, kirken skulle optage dette ”evangelium” i den nytestamentlige kanon. Det i sig selv er morsomt, idet der er tale om et gnostisk håndskrift fra 300-tallet, og dem var der i hundredvis af i oldkirkens dage. Derfor var kirken heller ikke sen til at luge ud i den vranglære, der dårligt harmonerede med de fire evangelier, som vi kender i dag. Så tidligt som i det andet århundrede efter Jesu fødsel var der i den kristne verden bred enighed om, hvilke evangelier der blev tillagt autoritet, nemlig  Mattæus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet. De blev endeligt kanoniseret ved et kirkemøde sidst i 300-tallet. Der er altså intet kirkeomstyrtende i det Judasfragment, selvom det heri fremføres, at Judas slet ikke var Jesu forræder men tværtimod hans fortrolige. Et interessant gnostisk skrift er det da, men kristentroen står og falder ikke med nye skriftfund, som det sensationslystne dagblad ellers lagde op til, - tværtimod har vi en fin tradition i vores kirke for kritisk granskning af vores hellige skrifter, det beskæftigede vi kommende præster os da også med på teologistudiet. Men tendensen i tiden er, at ”der går Dan Brown i den”: ”Det er kirken, der har holdt ”Judasevangeliet” skjult i alle disse år…” folk læser sig kuldrede i konspirationsteorier, - ”Da Vinci mysteriet” ædes råt - men spis lige brød til…

Dan Brown har måske - jeg skriver bevidst måske - skrevet en meget god roman, men kæden er hoppet af flere gange for ham, bl.a. når han i bogens indledning og gentaget i utallige interviews hævder, at alle beskrivelser af kunst, arkitektur, dokumenter og hemmelige ritualer er fakta! Historikeren Dan H. Andersen, lektor v. Københavns Universitet, der jo ikke kan beskyldes for at stå i ”ledtog” med kirken og dens ”hemmelige dokumenter”,  har med stor redelighed tilbagevist Dan Brown til fulde i sin nye bog ”Skjulte Magter? - hemmelige selskaber i 1000 år”, og jeg kan kun anbefale folk at læse den, hvis man  fuldt og fast nu ”tror” på Browns kommedie; at den kristne kirke de sidste 2000 år som et led i en sammensværgelse med mord og brand har skjult sandheden om Jesus, der slet ikke døde på korset, men som giftede sig med Maria Magdalene og fik børn, hvis efterkommere lever i dag i Frankrig. Dan H. Andersen siger om det; ”Som historiker irriterer det mig at se bedrag solgt som sandhed. Endnu mere problematisk bliver det, når man som Brown henter fantasier og sammensværgelsesteorier til sine romaner hos primært højrefløjs og antisemitiske kredse og gør dem stuerene”…

”Er danskerne et religiøst naivt folkefærd”, spurgte den sydindiske præst Reuben Mark mig for et par år siden. Det undrede ham, at nogle kristne danskere kunne hoppe på den limpind, der hedder reinkarnation, - godt nok i en Hollywoodudgave af hinduernes lære, hvis kastesystem er med til at vedholde 200 millioner kasteløse i slaveri i hans hjemland! Jeg kunne ikke rigtig svare ham dengang, men måske kan jeg i dag: Har det i virkeligheden at gøre med en form for selvforråelse i den vestlige verden? En forråelse af det livsgrundlag og den civilisation, der ved kristendommen blev vores? For hvis vi går med på den idé, at Judasfragmentet skulle have en berettiget plads i den nytestamentlige kanon, og at der nok er noget om snakken m.h.t Browns fantasier, så er konsekvensen jo, at man tror på noget, der afviser Jesu guddommelighed, og så bygger vores tro på en usandhed!

Mange mennesker vil gerne have noget at vide om alt det, der handler om Jesus og disciplene, - det må bare ikke stå i Det Nye Testamente! I stedet for at gå til kilden selv, kaster man sig over alle mulige pseudoreligiøse bøger med titler som ”Tempelherrernes Indsigt, De hemmelige vogtere af Kristi sande identitet”, ”Det hellige blod og den hellige gral” o.m.a. Kun fantasien sætter åbenbart grænser, når der er tale om, hvem Jesus er, og alt, hvad der sår tvivl om Jesus som Guds søn, fordøjes åbenbart helt ukritisk.

Det er der måske ikke noget nyt i. Jesus selv kunne jo spørge sine disciple: ”hvem siger folk, at Menneskesønnen er?”. Fra kristendommens begyndelse har man altså fortolket og diskuteret, hvem Jesus af Nazareth er, og det mundede ud i, at nogle forkastede ham, mens andre tog ham til sig som deres frelser og forsoner. Der er tale om et valg. Derfor kan apostlen Paulus også skrive til Menigheden i Korint (1 Kor 15,12-20) ”Når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. - Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen”. Som døbt har du valgt side. Så hvis du vil have noget mere at vide om Jesus Kristus og disciplene, så gå til kilderne selv, det tager faktisk kun en lille time at læse f.eks. Markusevangeliet. Du er også altid velkommen til at komme til din sognepræst, hvis der er noget, der tynger dig og du vil have klarhed omkring. Du ved også, din sognekirke ligger, hvor den har ligget siden 1140’erne, for vi danskere er et gammelt kristent folk! Lynge og Uggeløse Kirker står stadig som åbne fællesskaber. Uenighed, hvem Jesus er, har vi da også haft i vores kirke, men tidligt fandt apostlene et bolværk mod al vranglære i Trosbekendelsen. Den bekendelse lyder ved hver eneste dåb og hver eneste gudstjeneste på hele jordkloden, altså dér hvor Kristus forkyndes uden fup!